In zijn negenendertigste regeringsjaar raakte hij slecht ter been, vanwege een kwaal die hem veel last bezorgde. Maar ook toen hij ziek was zocht hij zijn heil niet bij de Heer, maar bij genezers. II Kronieken 16:12 Als jullie de woorden van de Heer, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is […]

Lees verder →

“De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.” (Psalm 23) ‘David’(koning van Juda en Israël,± 1010 – 970 v.Chr.) “Sanherib, grote koning, sterke koning, koning van Assyrië, koning zonder weerga, ware herder, uitverkorene der goden, bewaarder van de waarheid die rechtvaardigheid liefheeft – de altijd zorgzame, die de zwakken te hulp komt, die […]

Lees verder →

Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat. Hebreeën 11:1 GNB Volmaakte ​liefde​ sluit angst uit. Angst hangt samen met straf en wie angst heeft, leeft niet ten volle uit de ​liefde. I Johannes 4:18 GNB Waarheen, waarvoor…? Een paar dagen geleden […]

Lees verder →

Ergens onderweg zag ​Jezus​ een man die al vanaf zijn geboorte ​blind​ was. De ​leerlingen​ vroegen: ‘Meester, waarom is die man ​blind​ geboren? Wordt hij gestraft voor zijn eigen fouten, of voor de fouten van zijn ouders?’ Johannes 9:1-3 BGT Als je in deze dagen het woord ‘dogmatiek’ hoort, dan is dat meestal in negatieve […]

Lees verder →

Jezus​ zei tegen de mensen: “Als jullie een wolk zien in het westen, dan zeggen jullie meteen: ‘Er komt regen.’ En dat gebeurt dan ook. En als het waait vanuit het zuiden, dan zeggen jullie: ‘Het wordt warm vandaag.’ En ook dat gebeurt. Wat zijn jullie schijnheilig! Alle gewone gebeurtenissen begrijpen jullie precies. Maar wat […]

Lees verder →

Stel dat er een lichte witte plek te zien is boven op de huid. En stel dat het haar op die plek niet wit geworden is. Dan moet de persoon die zo’n plek heeft, zeven dagen bij iedereen uit de buurt blijven.Als iemand een ​huidziekte​ heeft, moet hij zijn ​kleren​ scheuren. Hij moet zijn haar […]

Lees verder →

Als je een ​huis​ bouwt, moet je altijd zorgen voor een hek op de rand van het ​dak. Want anders kan er iemand van het ​dak​ vallen en sterven. En dan ben jij daarvoor verantwoordelijk. Deuteronomium 22:8 BGT Hier in Zuidhorn worden nogal wat huizen gebouwd tegenwoordig. Als je een week  niet in de Oostergast […]

Lees verder →