Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt,
ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat.

Hebreeën 11:1 GNB

Volmaakte ​liefde​ sluit angst uit.
Angst hangt samen met straf
en wie angst heeft, leeft niet ten volle uit de ​liefde.

I Johannes 4:18 GNB

Waarheen, waarvoor…?

Een paar dagen geleden schreef ik dat je in deze tijden niet moet gaan roepen dat Corona een straf van God is – omdat je dat domweg niet weet.

Dat geloof ik nog steeds.
Alleen snap ik ook wel dat voor gelovigen – in mijn geval: een Christen – geneigd is er meer achter te zoeken dan ‘shit happens’.
We zijn immers grootgebracht met het uitgangspunt dat er niks in deze wereld gebeurt buiten onze God om.
En ook dat geloof ik nog steeds.

Tegelijk zijn gelovigen mensen.
Mensen die graag hun leven – en levensomstandigheden – onder controle hebben.
En die neiging wordt alleen maar sterker, als ons leven wordt bedreigd.
Maatregelen, structuren, lijstjes do’s and dont’s – zeg: zonden en goede werken – ze geven ons het idee dat het allemaal toch goed komt.

En zo willen we deze crisis ook graag passen in een vertrouwde structuur: die van ons geloof.
De gedachte dat het zomaar gebeurt – of: dat wij niet in staat zijn de zin van dit alles te vatten – dat zorgt voor onprettige onderbuikgevoelens en jeuk op diverse plaatsen.
Stel je voor dat we iets missen!

Eén van de meest populaire gedachten bij zulke crises: het is geheid een teken van de ‘eindtijd’!
Begrijpelijk.
Lees Openbaring maar…
Bijvoorbeeld 6:7-8 (NBV)

Toen het vierde ​zegel​ werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom!’ Toen zag ik een vaalgeel paard.
De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem.
Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het ​zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren.

Nou, daar zie je ’t dus!

* * *

Nou ga ik hier niet schrijven dat het laatste Bijbelboek in deze tijden niks te zeggen heeft.
Alleen: laten we alsjeblieft leren van 2000 jaar Christendom, dat niemand er beter van wordt als we de Bijbel alleen maar lezen vanuit onze privé-invalshoek…

Ik bedoel: met evenveel – of meer – recht had je deze tekst van stal kunnen halen bij de Golfoorlogen, bij Vietnam, of bij de talloze hongersnoodslachtoffers die het Afrikaanse continent te verduren heeft de afgelopen decennia.
Maar daarbij kregen bar weinig (Westerse) Christenen een Eindtijdgevoel…

’n Beetje bruut gezegd: als pandemieën het signaal zouden zijn van de Wederkomst, dan zouden we al op de nieuwe aarde (moeten) leven…

Google/Wiki maar even mee:

  • In de zomer van 1849 heerste er een grote cholera-epidemie in Nederland, die begon in Zaandam. In het bedelaarsgesticht te Veenhuizen alleen al waren 332 zieken, van wie er 176 overleden. In het totaal vielen dat jaar in Nederland 23.267 doden. (…) In 1866 maakte een epidemie in België 43.400 en in Nederland 21.000 slachtoffers.[1]
  • [De ‘zwarte dood’] Volgens sommige hypotheses leidden de invallen van de Mongolen aan het einde van de 13e eeuw een nieuw tijdperk van directe en intensieve handelscontacten [! DN] tussen Europa en Azië in. Hierdoor kwamen de pestbacteriën die voorkwamen in de in het wild levende knaagdieren in Azië opnieuw in Europa terecht. (…) Volgens sommigen maakte deze pandemie wereldwijd rond de 75 miljoen doden en in Europa zouden er tussen 25 en 50 miljoen doden gevallen zijn… (…) De eerste uitbraak van de pest eindigde in 1353.[2]
  • De Pest van Justinianus was een pandemie, die het Oost-Romeinse of Byzantijnse Rijk in de jaren 541-543 na Christus trof. (…) De ziekte trof Centraal- en Zuid-Azië, Noord-Afrika, het gehele Middellandse Zeegebied en Europa tot aan Denemarken en Ierland toe. De Pest van Justinianus zou elke generatie tot ongeveer 750 terugkeren door het hele Middellandse Zeegebied. (…) Moderne geleerden geloven dat de pest op het hoogtepunt van de pandemie in Constantinopel 5.000 mensen per dag het leven kostte. Uiteindelijk zou 40% van de inwoners van de stad tijdens de eerste golf zijn overleden. De eerste golf van de pest in 542/543 zou een kwart van de bevolking in het oostelijk Middellandse Zeegebied hebben gedood. Nieuwe, frequente golven van de pest bleven gedurende de rest van de 6e, de 7e en het begin van de 8e eeuw in eerste instantie zo ongeveer elke twaalf tot twintig jaar terugkomen. Geleidelijk aan werden de uitbraken echter steeds lokaler en ook minder virulent. Er wordt geschat dat de pest van Justinianus in totaal 100 miljoen mensen over de hele wereld het leven heeft gekost.[3]
  • De Pest van Antoninus (165-180 n. Chr.) (…) De Romeinse keizer Lucius Verus, die in 169 stierf, zou een slachtoffer van de ziekte zijn geweest. (…) Negen jaar later brak de ziekte volgens de Romeinse historicus Dio Cassius opnieuw uit. Op het hoogtepunt zouden er in Rome tot 2000 doden per dag zijn gevallen. Een kwart van de besmette mensen overleed. Het totaal aantal doden is wel op vijf miljoen geraamd. De ziekte zou in sommige gebieden tot een derde van de bevolking hebben gedood en het Romeinse leger hebben gedecimeerd.[4]

Ben je er nog?

Het is maar een kleine selectie, maar drie dingen lijken me duidelijk:

  1. Wat wij meemaken is niet echt de eerste pandemie in de geschiedenis.
  2. Het is een godswonder dat we met z’n allen nog leven!
  3. Ja, Corona is dodelijk en elke morgen krijg ik bij de krantenberichten een raar gevoel in m’n buik (of hoger…) – maar tegelijk: steek de vlag uit voor de zorgmedewerkers en medici van vandaag, en dan daarbij voor waterleidingbedrijven, afvalophalers[5], en: de wetenschappers van de laatste twee eeuwen!

Dat, en nog iets:

Wees over niets bezorgd,
maar vraag God wat u nodig hebt
en dank Hem in al uw gebeden.

Filippenzen 4:6 NBV

Die eerste twee dingen zijn niet vanzelfsprekend – en uitdagend genoeg voor Christenen op dit moment.
Maar laten we in de stress van het moment aanbeveling nummer drie van de apostel ook op onze persoonlijke agenda zetten!

(En bewaren we de waarom-vraag voor tijden van grotere genade – als de angst niet meer regeert…)

God zegene je!


[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Cholera#Epidemie%C3%ABn

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Pest_(ziekte)#Middeleeuwen

[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Pest_van_Justinianus

[4] https://nl.wikipedia.org/wiki/Pest_van_Antoninus

[5] Jawel: en nog veel meer mensen en beroepsgroepen die we ‘normaliter’ voor lief nemen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *