“De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.” (Psalm 23) ‘David’(koning van Juda en Israël,± 1010 – 970 v.Chr.) “Sanherib, grote koning, sterke koning, koning van Assyrië, koning zonder weerga, ware herder, uitverkorene der goden, bewaarder van de waarheid die rechtvaardigheid liefheeft – de altijd zorgzame, die de zwakken te hulp komt, die […]

Lees verder →